programma van de Laurenskerk

Orgelpauzeconcert met Hayo Boerema

Dinsdag 28 mei 2024 12:45 tot 13:15 uur
Serie: ConcertSerie: Orgelpauzeconcerten

Orgelpauzeconcert door Hayo Boerema

Hayo Boerema (1972 Groningen) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag orgel bij Johann Th. Lemckert en kerkmuziek bij Marijke van Klaveren. Tevens behaalde hij er zijn Aantekening Improvisatie bij Jos van der Kooy.

Aan het Rotterdams Conservatorium studeerde hij koordirectie bij Barend Schuurman.
Verdere improvisatielessen volgde hij bij Jos van der Kooy en in Parijs bij Naji Hakim. Bij Ben van Oosten specialiseerde hij zich in het frans-symphonische repertoire.
Hayo heeft een uitgebreide concertpraktijk met recitals zowel in binnen- als buitenland. Tevens werkt hij regelmatig mee aan radio-opnamen, zowel in samenwerking met diverse koren zoals de Laurenscantorij als wel als solist.
Sinds december 2005 is hij organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam.
Meer informatie over Hayo Boerema

Toegang is vrij.
Er is een collecte na afloop. Alleen met uw steun kunnen we deze concerten in stand houden. Een gift van tenminste €3 is gewenst. Bedankt!

Adopteer een orgelpijp!

We renoveren ons grote Marcussenorgel en in het koor van de Laurenskerk bouwen we een pijporgel van de toekomst; een Hyperorgel!

Klik hier voor meer informatie

Programma

volgt nog