NIEUWS

Hyperorgel 2023

Bezoek aan Academiehuis Grote Kerk Zwolle
April 2023

Het Projectteam van Hyperorgel Rotterdam was op 13 april te gast in Zwolle. Daar wordt in het ‘Academiehuis Grote Kerk’ het grootste barokorgel van de wereld gerestaureerd. We werden rondgeleid door bestuursleden van het Academiehuis en van de Stichting Schnitgerorgel Zwolle. De (lege) orgelkas van het orgel kon bezichtigd worden, naast de unieke balgenkamer. Daarna werden ervaringen uitgewisseld. De orgels in Zwolle en in Rotterdam verschillen natuurlijk sterk. Maar er zijn ook  overeenkomsten. Uiteindelijk betreft het in beide gevallen een renovatie van een toonaangevend instrument. Sommige elementen van zo’n restauratie zijn bijna overal hetzelfde.  Bijvoorbeeld acties om delen van het orgel, zoals pijpen of ornamenten te ‘adopteren’.  In Rotterdam hebben we dus bij de voorbereiding van ‘Hyperorgel Rotterdam’  ook gebruik kunnen maken van ervaringen die men in Zwolle heeft opgedaan. Kwam vorig jaar Schnitger bij Marcussen op bezoek, nu was het omgekeerd. Opnieuw een geslaagde (orgel)ontmoeting!

Foto: team Hyperorgel Rotterdam bewondert het (lege) Schnitgerorgel van Zwolle


Nieuwjaarsconcert: ook prelude op Hyperorgel Rotterdam
Januari 2023

Op 8 januari 2023 vond het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Laurenskerk plaats. Het wordt georganiseerd door Laurens Vocaal, Vrienden van de Laurenskerk en de Stichting Grote of Sint Laurenskerk.

In haar welkomstwoord noemde directeur Elles van Vegchel ‘Hyperorgel Rotterdam’ één van de belangrijkste projecten van de Laurenskerk in 2023. Daarna klonk een origineel programma van koor- en orgelwerken van Max Reger. Hayo Boerema speelde de machtige koraalfantasie ‘Wie schön leuchtet uns der Morgenstern’. Het Marcussenorgel bewees weer eens wat voor formidabele (klank)kleurendoos het is.

Ook improviseerden saxofonist Dick de Graaf en Hayo Boerma een aantal keren samen.

Dick de Graaf wandelde daarbij door de kerk. Zulke optredens worden straks nóg meer een belevenis, wanneer ook de organist zich ‘onder het publiek’ begeeft, als performer op de mobiele speeltafel op de kerkvloer. Daarop kan dan tegelijk op het hoofdorgel én het nog te bouwen ‘hyperorgel’ in het koor gespeeld worden!

Spannend jaar
Januari 2023

Voor het project Hyperorgel Rotterdam wordt 2023 een (in)spannend jaar.

Zo gaat de fondsenwerving voor het project een tweede fase in. Daarnaast wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een bestek, waarmee de opdrachtgever Stichting Grote of Sint Laurenskerk een aantal binnen- en buitenlandse orgelbouwers zal benaderen voor een offerte. Daarbij zullen verschillende uitgangspunten zwaar wegen. Natuurlijk de prijs van renovatie en tweede speeltafel, maar ook aspecten als: kennis van de nieuwste orgeltechnieken, levertijd,  logistiek en andere. Het bestuur hoopt in dit jaar de definitieve opdracht voor de renovatie van het hoofdorgel en de bouw van de tweede, mobiele speeltafel te kunnen geven.

Geldwerving gaat door

In 2023 en 2024 gaat de geldwerving voor Hyperorgel Rotterdam haar tweede fase in. Er is inmiddels – naar verwachting – voldoende budget voor de renovatie van het hoofdorgel en de bouw en plaatsing van de tweede, mobiel speeltafel.

Maar een belangrijke component van het project is het plaatsen in het koor van een digitaal aanstuurbaar pijporgel, een zogenaamd ‘hyperorgel’. Een fysieke aanzet voor dit instrument is er al. Enkele jaren geleden is aan de Stichting Grote of Sint Laurenskerk het orgel geschonken van de voormalige Heilige Familiekerk in Rotterdam. Dat werd in de jaren vijftig gebouwd door orgelmaker Pels. Een stevig deel van de pijpen daarvan gaat de kern van het te bouwen hyperorgel vormen. Die orgelpijpen liggen dus goed opgeslagen te wachten totdat zij – digitaal aangestuurd – een nieuw leven kunnen gaan leiden.

Maar daarvoor moet ook het resterende benodigde budget van Hyperorgel Rotterdam zijn geworven. In 2023 worden daartoe onder meer een speciale Benefietconcerten, amateurorgeldagen, sponsoracties en andere activiteiten georganiseerd.


Hyperorgel 2022


Schnitger meets Marcussen
5 oktober 2022

Op 5 oktober bracht de Restauratiecommissie van het wereldberoemde Schnitgerorgel in de Grote Kerk van Zwolle een bezoek aan de Laurenskerk. Daar werden de leden van de commissie ontvangen en rondgeleid door het Projectteam Hyperorgel Rotterdam, dat de renovatie van het Marcussen-hoofdorgel voorbereidt.

De orgelprojecten in Zwolle en Rotterdam hebben gemeen dat het om grote, unieke orgels van wereldfaam gaat. Het orgel in Zwolle wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. In Rotterdam gaat het niet alleen om de renovatie van het hoofdorgel, maar ook om vernieuwing, met een digitaal aanstuurbaar pijporgel in het koor.

Het bleek nuttig om ervaringen uit te wisselen met bijvoorbeeld de fondswerving en de uitvoering van zulke grote orgelprojecten. Afgesproken is dat het contact zal blijven. Schnitger meets Marcussen, of andersom: beide orgelbouwers zijn verbonden door hun meesterwerken, zoals die in Zwolle en Rotterdam klinken!


Orgelmarathon
10 september 2022

Op zaterdag 10 september vond de Benefiet Orgelmarathon voor ‘Hyperorgel Rotterdam’ plaats in de Laurenskerk. Liefst zes organisten speelden gedurende deze 6 uur durende muzikale marathon op het hoofdorgel: Hayo Boerema, Petra Veenswijk, Geerten Liefting, Arjen Leistra, Leo van Doeselaar en Evan Bogerd. De opbrengst van de collectes was bestemd voor ‘Hyperorgel Rotterdam’, in het bijzonder voor de renovatie van het hoofdorgel.


Samenwerking ‘Droom & Daad’
28 juni 2022

Op dinsdag 28 juni werd in de Laurenskerk de samenwerking bezegeld tussen het Rotterdamse fonds ‘Droom en Daad’ en de Laurenskerk. Het fonds staat garant voor de renovatie van het hoofdorgel en de mobiele speeltafel.

Elles van Vegchel en Wubbo Tempel (directeur en voorzitter Laurenskerk) spraken. Andries Ponsteen, voorzitter van het projectteam ‘Hyperorgel Rotterdam’, presenteerde het projectplan en Wim Pijbes (directeur ‘Droom en Daad’) lichtte de inzet van zijn fonds toe. De bijeenkomst markeerde de start van de fundraising voor ‘Hyperorgel Rotterdam’. Er waren veel partners van het project aanwezig.

Foto van links naar rechts Wim Pijbes, Elles van Vegchel en Wubbo Tempel 

Programma

Kijk op onze concert- agenda voor diverse concerten, o.a. op het imposante Marcussen orgel.

Lees meer

 

Laurenskerk Invites | Elijah Waters

In het eerste deel van een korte serie nodigt de Laurenskerk Elijah Waters uit om kennis te maken met het hoofdorgel van de Laurenskerk Rotterdam. Elijah Waters is een Rotterdamse muzikant en songwriter. In deze aflevering te zien Laurensorganist Hayo Boerema en Elijah Waters.

Bekijk hier de video

HET PIJPORGEL ALS SYNTHESIZER