algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
CONTACT ROUTE NIEUWSBRIEF
algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
slideshow
Voorwaarden

Huurvoorwaarden Stichting Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam
 

Kerkgebouw

De Laurenskerk is beschikbaar voor evenementen tot maximaal 2000 personen van maandag tot en met zaterdag en in overleg ook op zondagmiddag. De sluitingstijd voor evenementen is van maandag t/m donderdag  01.00 uur en op vrijdag- en zaterdag 02.00 uur.
 

Monument

De Laurenskerk is zowel Gemeentelijk als Rijksmonument en valt derhalve onder de Monumentenwet. Ter bescherming van het gebouw gelden daarom de volgende restricties:

 • het is niet toegestaan te roken in het gebouw
 • het gebruik van apparatuur die voor het gebouw schadelijke stoffen afscheidt, zoals rookapparatuur, is niet toegestaan.
 • het strooien van confetti, rijst  e.d. is verboden. 
 • de kapellen met de museale inrichting mogen onder geen beding worden gebruikt door huurders.


Tarieven 

De kerk wordt per uur verhuurd met een minimum van vier uren. Bij een hele dag huur heeft de huurder de kerk van 09:00u tot 24:00 u tot zijn beschikking. Bij verhuur tijdens openingstijden geldt een minimum huur van zes uur. Ook de uren die nodig zijn voor op en afbouw worden in rekening gebracht. Bij de huurprijs zijn inbegrepen de basisverlichting (inclusief de kroonluchters), basis schoonmaakkosten, garde­robe rekken (max. 500 haken) en gebruik van spreekgestoelte. Een beheerder/ bedrijfshulpverlener is altijd aanwezig. Aan het plaatsen van (podium)stoelen, podiumdelen, geluid, licht en andere faciliteiten zijn kosten verbonden.

Een portier  is verplicht bij de hoofdingang gedurende de looptijd van een evenement en wordt door de Laurenskerk ingehuurd.

De huurder levert de ruimte na afloop van het evenement veegschoon op.


Rouw of Trouwdiensten 

In de Laurenskerk kunnen ook trouw of rouwdiensten plaatsvinden.  De ambtenaar van de burgerlijke stand of een kerkelijk voorganger wordt niet door de Laurenskerk geregeld en is niet in de prijs inbegrepen. 
 

Laden/Lossen – Parkeren

Het is toegestaan voor de hoofdingang voor korte tijd te laden en lossen. Het is niet toegestaan om voor, naast of achter de Laurenskerk of op het Grotekerkplein te parkeren. Een parkeerontheffing kan worden aangevraagd bij Stadstoezicht Rotterdam.

Voor het opstellen van installaties zoals toiletwagens, rooktenten e.d. buiten de kerkmuren is altijd overleg noodzakelijk met de Laurenskerk. Verder moet er in bij het laden en lossen gesluisd worden om het verlies van warmte in de kerk te beperken. 
 

Geluidsnormen

De Laurenskerk is geluidstechnisch gezien niet goed geïsoleerd. Daarom gelden de volgende dB waarden, die strikt nageleefd moeten worden en door de Laurenskerk worden gecontroleerd:

 

Normaal

07:00-19:00

19:00-23:00

Hele week (buiten gemeten)

50 dB

45 dB

Hele week (binnen gemeten)

79 dB

74 dB

 

Slechts bij hoge uitzondering en in overleg met de stichting Laurenskerk kan er (maximaal 10 keer per jaar) een ‘geluidsontheffing’ worden aangevraagd; er mag dan meer geluid worden geproduceerd; de eindtijden blijven zoals in deze voorwaarden zijn vermeld.

 

Met ontheffing (5x pj)

07:00-19:00

19:00-01:00

Ma. t/m do. (buiten gemeten)

65 dB

55 dB

Ma. t/m do. (binnen gemeten)

95 dB

85 dB

Met ontheffing (3x pj)

07:00-19:00

19:00-02:00

Vrij. en za. (buiten gemeten)

65 dB

60 dB

Vrij. en za. (binnen gemeten)

95 dB

88 dB

 

Muziekrechten

Een huurder dient zelf zorg te dragen voor het afdragen van de rechten aan Buma.
 

Verwarming

Van 1 oktober tot 15 mei geldt een toeslag op de huurtarieven van 15% i.v.m. stookkosten. De Laurenskerk is voorzien van vloerverwarming en aanvullende infrarood verwarming. In de winterperiode kan een minimumtemperatuur in de kerkruimte niet worden gegarandeerd. Bij grote evenementen en indien extra stoomcapaciteit nodig is kan het nodig zijn een aggregaat in te huren.


Catering in de Laurenskerk 

Voor de catering werkt de stichting Laurenskerk enkel samen met gerenommeerde cateringbedrijven (zoals Maison van den Boer, Van der Linde Party-service, Sodexo Prestige en PEC-catering). Andere cateraars zijn slechts in overleg met de Laurenskerk mogelijk. Over het bruto cateringbedrag wordt een commissie van 15 % over de omzet Food & Beverage in rekening gebracht.


Techniek

Voor zover de stichting Laurenskerk de  technische faciliteiten niet zelf in huis heeft wordt de techniek verzorgd door Bos Event support. Indien een andere partij de techniek verzorgt, wordt  een commissie van 15% over het brutobedrag in rekening gebracht. 


Publiciteit

Openbaar toegankelijke concerten worden opgenomen in de agenda en op de website van de Laurenskerk.

 

Opnamerechten

Het is niet toegestaan geluid- of beeldopnames te maken zonder voorafgaande toestemming van de Laurenskerk. De tarieven van de opnamerechten voor CD opnames, radio  en TV opnames en uitzendin­gen in de Lau­rens­kerk worden in overleg vastgesteld.

 

Reserveren 

Het plaatsen van een optie op de huur van de Laurenskerk is voor een periode van drie weken vrijblijvend. Bij uitblijven van een reactie binnen deze termijn komt de optie zonder tegenbericht te vervallen. De reservering is definitief wanneer de Laurenskerk een getekende offerte retour heeft ontvangen en de voorschotnota is voldaan.


Voorschotnota

Na de bevestiging van de gereserveerde datum door de klant wordt een voorschotnota toegezonden, welke binnen drie weken voldaan moet worden.

 • Indien langer dan 6 maanden vooruit bedraagt dit €500,-.
 • 6-4 maanden datum van het evenement: 25% van het geoffreerde bedrag
 • 3-2  maanden voor datum van het evenement: 50% van het geoffreerde bedrag
 • in de maand voor datum van het evenement: 90 % van het geoffreerde bedrag
 • in de week voor datum van het evenement: 100%  van het geoffreerde bedrag

 

Twee weken voor aanvang van het evenement dient 90% van het geoffreerde bedrag te zijn voldaan.

 

Bij het overschrijden van de betalingstermijn heeft de Stichting Laurenskerk het recht de datum weer beschikbaar te stellen voor verhuur. Bij annulering is dit bedrag van het voorschot niet terug vorderbaar. Indien het bedrag twee weken voor aanvang van het evenement niet ontvangen  is, dan kan het evenement eenzijdig door de Laurenskerk worden geannuleerd. De voorschotnota blijft echter invorderbaar.

 

Eindnota

Na afloop van het evenement wordt de eindnota verzonden. Hierin zijn de alle faciliteiten opgenomen waarvan gebruik is gemaakt ook als deze niet eerder geoffreerd zijn. De eindnota wordt na afloop van het evenement op basis de offerte toegezonden onder verrekening van de voorschotnota en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 

Kortingen

In bepaalde gevallen worden er kortingen doorberekend; deze korting wordt berekend over de kale huur. Over stooktoeslag, personeel en ingehuurde middelen wordt geen korting toegekend.

 

Annulering 

Annulering van de huur van de kerk dient altijd schriftelijk te geschieden. Bij annulering wordt het bedrag van de voorschotnota niet gerestitueerd.

Voor het overige gelden de volgende annuleringstarieven:

 • Tot 6 maanden voor datum van het evenement; bedrag van de voorschotnota.
 • 6-4 maanden datum van het evenement: 25% van het geoffreerde bedrag
 • 3-2  maanden voor datum van het evenement: 50% van het geoffreerde bedrag
 • in de maand voor datum van het evenement: 90 % van het geoffreerde bedrag
 • in de week voor datum van het evenement:     100%  van het geoffreerde bedrag.

 

Stichting Grote of Sint Laurenskerk

Grotekerkplein 27

3011 GC  Rotterdam

T:            010 413 14 94

E:            info@laurenskerkrotterdam.nl

W:           www.laurenskerkrotterdam.nl

 

KvK:        41131302

IBAN:      NL63 INGB 0000 004900

              NL35 RABO 0353 204846Gebouw
Expositie
Cultuur