algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
CONTACT ROUTE
algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
slideshow
Orgels

Het orgelbezit van de Laurenskerk mag met recht uniek genoemd worden. Tijdens de wederopbouw van de kerk ontstond de uitzonderlijke mogelijkheid alle orgels in de Laurenskerk door één en dezelfde bouwer (Marcussen & Søn, Denemarken) te laten vervaardigen. Een situatie die nergens anders voorkomt. Daarbij is het hoofdorgel een nieuw ontwerp, naar historisch voorbeeld, door één van de restauratiearchitecten, J. Besemer. De orgelkassen van het koor- en transeptorgel zijn echter authentiek, maar door Marcussen & Søn voorzien van een nieuw binnenwerk. Het hoofdorgel telt 85 registers en is het grootste volledig mechanische orgel van Europa. De mogelijkheden van het orgel zijn bijna onbegrensd en daardoor bruikbaar voor de uitvoering van muziek uit vele stijlperiodes. Een kwaliteit waar de Laurenskerk in de programmering van haar orgelconcerten dan ook graag op inspeelt.

Thought Bubble
Cultuur
Verhuur