algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
CONTACT ROUTE
algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
slideshow
Literatuur

De Grote- of Sint Laurenskerk is in de loop der tijden uitgebreid gedocumenteerd. Er verschenen boeken, brochures en artikelen over tal van aan de lange geschiedenis van de Laurenskerk verwante onderwerpen. Uitgaven die de geschiedenis van de Laurenskerk beschrijven, haar plaats in het heden en verleden van Rotterdam, de geestelijke geschiedenis van de kerk, de maatschappelijke rol van de Laurenskerk zowel in het verleden als in de toekomst of specifieke geschriften gewijd aan bijvoorbeeld de orgels van de Laurenskerk. Voor geïnteresseerden is er een selectie gemaakt van een 3-tal titels. Deze zijn gedurende de openingstijden te verkrijgen in de winkel van de Laurenskerk.


Thought Bubble
Cultuur
Verhuur