algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
slideshow
ANBI status


De stichting Laurenskerk en de stichting Vrienden van de Laurenskerk zijn opgenomen in het register van erkende culturele ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek. 

Het ministerie van Financiën ondersteunt uw gift. Het Ministerie van Financiën wil het geefgedrag van particulieren en bedrijven stimuleren met een aantal fiscaal gunstige maatregelen die in de nieuwe Geefwet (1 januari 2012) zijn opgenomen. Deze Geefwet geldt voor culturele instellingen met een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Een gift aan een culturele instelling met ANBI status kan u dus belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Voo meer informatie hierover verwijzen wij u door naar de site van de Belastingdienst. klik hier.

ANBI gegevens Stichting Grote of Sint- Laurenskerk

Informatie over ANBI: 010 – 413 14 94 / info@laurenskerkrotterdam.nl

Stichting Grote- of Sint Laurenskerk
Grotekerkplein 27
3011 GC Rotterdam


Kamer van Koophandel nummer: 41131302
BTW nummer: 0094.07.868.B.01
 

Bestuur

Dhr. W. Tempel, voorzitter
Dhr. W.I. van der Meijden, secretaris
Dhr. L.C.M Wagemans, penningmeester
Dhr. H.C.H. Gaarman, lid
Dhr. W.J.L. van den Hoogen, lid
Mevr. A.A. M. Hazenberg, lid
Dhr. A.H.J Ponsteen, lid 
 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Personeel (met inbegrip van de directeur) in dienst van de stichting ontvangen een honorering conform de CAO PKN-kerken.

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. De instandhouding van de Grote of Sint-Laurenskerk en bijgebouwen te Rotterdam als monument in de zin van de Monumentenwet 1988, krachtens opdracht van en in overleg met de eigenaar van het gebouw;
  2. De exploitatie van het gebouw als maatschappelijk en cultureel centrum ten dienste van de gehele Rotterdamse samenleving;

En voorts al hetgeen in de ruimste met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ANBI Jaarverslag 2015
ANBI Financieel overzicht 2015

Meerjarig onderhoudsplan 12-17
 

Gebouw
Expositie
Verhuur