algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
algemeen programma museum event locatie kerkdiensten
slideshow
Gebouw

De Grote of Sint – Laurenskerk, in de volksmond eenvoudig de Laurenskerk of Laurens genoemd, is van oudsher de ‘hoofdkerk’ van Rotterdam. Gebouwd tussen circa 1449 en 1525, is de Laurenskerk het enige nog resterende laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse Rotterdam.

 

Voor velen staat de Laurenskerk symbool voor de geschiedenis van Rotterdam. Zo kon men in de middeleeuwen het Rotterdamse stadsburgerschap kopen door 3000 stenen bij te dragen aan de bouw van de toren. De beelden van de zwaar getroffen kerk in de tweede wereldoorlog en haar wederopbouw nadien werden symbool voor de lotgevallen van de stad en haar bewoners. Ook nu blijft de Laurenskerk een imposante aanwezigheid te midden van alle architectonische nieuwbouw in het hedendaagse ‘Manhattan aan de Maas’


1449 - 1461
1449 - 1461

Bouw van het torenportaal: de onderste geledingen van de toren.
1449 wordt beschouwd als het geboortejaar van het huidige kerkgebouw. Zo’n honderd jaar eerder wordt er echter al melding gemaakt van een, aan Sint Laurens, gewijde kerk op de huidige locatie. Tussen deze eenvoudige kerk en de nieuw te bouwen toren ligt op dat moment nog een water; nl. de Slikvaart.Ca. 1488 - 1513

Bouw van het huidige koor en transept.
Zeer waarschijnlijk is, gezien de breedte van de zijbeuken van de Laurenskerk, de nieuwe kerk om de oude heen gebouwd, voor die tijd niet ongebruikelijk. Vanwege verzakkingen zijn verscheidene kapellen begin 16de eeuw waarschijnlijk afgebroken en opnieuw opgebouwd.


Ca. 1460

Dempen van de Slikvaart ten behoeve van de kerkbouw.
Waarschijnlijk is dit vanaf aanvang het plan geweest: het verbinden van de nieuw gebouwde toren met de oude kerk aan de overzijde van het water. Hiertoe wordt de Slikvaart gedempt.


Ca. 1460 - 1472
Ca. 1460 - 1472

Bouw van het huidige schip
Nieuwe tijden nieuwe geesten; met de beschikbaar gekomen ruimte besluit men tot de bouw van een geheel nieuwe kerk. Rond augustus 1465 wordt er melding gemaakt van de wijding van dit kerkgedeelte; blijkbaar is het al zover af dat het in gebruik genomen wordt.


Ca. 1547 - 1555/1556

Bouw van de tweede en derde geleding van de toren.
In 1550 was men zover gevorderd dat ter hoogte van de overgang tussen tweede en derde geleding twee luidklokken gehangen konden worden. Eén daarvan betrof een oude klok, namelijk de Laurenciusklok uit 1461.


1572

De Reformatie, de Laurenskerk gaat over in gereformeerde handen.
De meeste beelden en altaren worden uit de kerk verwijderd en het interieur wordt aangepast voor gereformeerde diensten.


1619 - 1621

Bouw torenbekroning van Hendrick de Keyser.
De Laurenstoren wordt bekroond met een houten torenspits, naar een ontwerp van de beroemde Amsterdamse bouwmeester Hendrick de Keyser. Lang heeft deze spits niet standgehouden, vermoedelijk wegens houtrot in enkele balken en stijlen besloot men al in 1642 tot sloop.


1645 - 1646

Torenbekroning van Dirc Davidsz. Versijde.
Na de ervaringen met de houten spits besloot men tot de bouw van een stenen bekroning van de toren. Helemaal volgens plan liep het echter niet. Toen men in 1647 de toren verder wilde verhogen bleek deze dusdanig voorover te hellen dat van verdere werkzaamheden werd afgezien.


1650

De ramp.
In een zware zuidwesterstorm kwamen er tijdens de avondkerkdienst grote stukken steen en kalk naar beneden. Men besloot tot rechtzetting van de toren door de fundering te verzwaren en nieuwe heitechnieken toe te passen. Een zeer arbeidsintensief karwei, dat van 1651 tot 1655 zou duren.

 


1661

Plaatsing van het Hemony klokkenspel.
De 36 door de beroemde F. Hemony gegoten klokken van het carillon worden geplaatst. Klepels en hamers worden geleverd door smid en ‘stadshorlogemaker’ Van Douw.


1795
De Bataafse Omwenteling.
De provisionele raad van Rotterdam geeft opdracht tot het verwijderen van alle uitingen van ‘distinctie’. Dit heeft grote gevolgen voor het interieur van de Laurenskerk; alle aanwezige wapenschilden, rouwvaantjes en van wapenschilden voorziene grafborden worden verwijderd. Wapens worden van de grafzerken gehakt en ‘gedistingeerde’ worden opgeheven. De levendigheid en alle kleurenrijkdom verdwijnen uit de kerk.

1940

Bombardement mei 1940.
Op 14 mei 1940 worden kerk en toren door brand als gevolg van het bombardement op Rotterdam zeer zwaar beschadigd. Alleen de muren van de kerk en toren blijven behouden.


1947

Aanvang restauratie en herbouw.
Onder leiding van de architect van Gemeentewerken, L. Voskuil en later architect J. Poot, werd begonnen met de restauratie van de toren.


1952

Eerste steenlegging.
H.M. Koningin Juliana legt op 19 mei de eerste steen voor het herstel van het kerkgebouw. Onder leiding van architecten J.C. Meischke en Ir. A. v.d. Steur b.i. wordt de restauratie in 3 fasen uitgevoerd; 1ste fase het transept, 2de fase het koor en 3de fase het schip met noorder- en zuiderdwarsbeuk. Na het overlijden van architect Meischke wordt de leiding overgenomen door ing. J.W.C. Besemer.


1959

(Her) Ingebruikneming transept.
In bijzijn van H.M. Koningin Juliana wordt op 24 oktober het transept van de kerk in gebruik genomen. De restauratie van het koor komt op 22 december 1962 gereed.


1968
1968

Op 31 mei 1968 wordt met het leggen van 63.000 leien de dakbedekking van het schip afgerond. Hiermee is de restauratie voltooid. Op 15 december 1968 wordt de Laurenskerk volledig in gebruik genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst in bijzijn van de Koninklijke familie. Op 22 december van datzelfde jaar worden de deuren, ontworpen door de Italiaanse kunstenaar Manzù, geplaatst in het torenportaal.


1973
1973

Nieuw hoofdorgel.
Op 7 december 1973 klinkt voor het eerst het nieuwe hoofdorgel in de Laurenskerk.


1981
Kubussen van Quist.

De nieuwe bijgebouwen, ontworpen door architect Quist, zijn voltooid en bieden, naast kleed- en vergaderruimte, tevens ruimte aan kantoren en administratie.

Gebouw
Expositie
Verhuur